R
Het grootste assortiment vechtsportartikelen!

Privacy Verklaring

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

1. BEDRIJFSGEGEVENS

Naam bedrijf: Martial-arts store
Website: www.martialartsstore.nl
Inschrijfnummer KvK: 24.35.90.90
BTW-nummer: NL002087875B38

2. E-MAILADRES

Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. POSTADRES

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

4. TELEFOONNUMMER

Wij gebruiken uw telefoonnummer niet voor commerciële doeleinden.

5. OVERIGE PERSOONSGEGEVENS

Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties

7. VEILIGHEID OVERDRAGEN EN ONTVANGEN VAN GEGEVENS

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);

8. VEILIGHEID OPSLAG VAN GEGEVENS

Veiligheidscriteria

Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

9. TOEGANG TOT UW GEGEVENS

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. CONTACT

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

Op het volgende e-mailadres: info@martartsstore.nl
Op het volgende telefoonnummer: 0652333342
Op het volgende adres: Zeekant 21e, 2586 NB Den Haag

COOKIES

Op deze site gebruiken we cookies. (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.) We gebruiken deze cookies om de bestelling af te handelen en om te zorgen dat u uw eigen pagina’s met bijv. uw bestelhistorie te zien krijgt als u bent ingelogd.

Om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en uw gebruikerservaring steeds te kunnen verbeteren maakt Martial-arts store gebruik van Google Analytics. Hierbij worden ook cookies gebruikt. Meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina’s van Google. Daarnaast worden er nog een aantal zogenoemde third party cookies geplaatst van bijv. Paypal, Feedbackcompany en Share This.